Търсене
 
    проверете вашата поща
 

Добре дошли в официалния интернет сайт на

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Камарата на архитектите в България защитава на национално и международно равнище интересите на около 2700 архитекти, работещи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, отчитайки интересите на обществото.

Централен офис: 1000 София, ул. „Цар Асен” 1, етаж 5; тел. 02 9809315, тел. и факс 02 9809324; e-mail: office@kab.bg; kab1@mbox.bol.bg; kab1@abv.bg

Пресцентър на КАБ info@kab.bg

Офиси на Регионална колегия София-град: 1000 София, ул. „Алабин” № 16-20; тел. 02 9800715, тел. и факс 02 9800721; www.kab-sofia.com; e-mail: kab_sofia@abv.bg 1504 София, ул. „Кракра” № 11; тел. 02 9438196, 02 9438776

Телефони на регионални колегии:

Благоевград – 073/833810 Плевен – 064/801980
Бургас – 056/840703 Пловдив – 032/632291
Варна – 052/632257 Разград – 084/660776
Велико Търново – 062/603153 Русе – 082/828045
Видин – 094/606218 Силистра – 086/821359
Враца – 092/663651 Сливен – 044/622165
Габрово – 066/803352 Смолян – 0301/69866
Добрич – 058/600469 София- град – 02/9800715, 9800721
Кърджали - 0361/21080 София - област – 0723/66248
Кюстендил – 078/550918, 0701/26656 Стара Загора – 0888004190
Ловеч – 0898831551 Търговище – 0601/67007
Монтана – 096/305605; Хасково – 038/662141
Пазарджик – 034/444860 Шумен – 054/800445
Перник – 076/630990 Ямбол – 046/620661

Методика

НОВИНИ

виж още>>виж още>>виж още>>

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
предстоящи конкурси

текущи конкурси

резултати от проведени конкурси

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ ДНЕС
 
МЕДИЕН МОНИТОРИНГ АРХИВ
 
За връзка с нас
office@kab.bg

 

  Всички права запазени КАБ < > Web Design by New-S.Net 2004