До
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
банка
място и дата на подаване
Клон
Адрес
подпис на вносителя
В полза на - ние
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
IBAN на получателя
При банка - банка, клон
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Вносна
бележка
Внесохме
в брой
Вид валута
BGN
Сума
С думи
Вносител - име
Основание за внасяне
Счетоводител
Касиер
Многоцелево поле X Сметка № X Сума X Банков код X Т
До
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
банка
място и дата на подаване
Клон
Адрес
подпис на вносителя
В полза на - ние
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
IBAN на получателя
При банка - банка, клон
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Вносна
бележка
Внесохме
в брой
Вид валута
BGN
Сума
С думи
Вносител - име
Основание за внасяне
Счетоводител
Касиер
Многоцелево поле X Сметка № X Сума X Банков код X Т